Iskra-s d.o.o. / Ovlaštenja
  • Ovlaštenje za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugoženih požarom
  • Rješenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata
  • Rješenje za obavljanje poslova periodičnih pregleda vatrogasnih aparata
  • Ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja stabilnih instalacija za gašenje i dojavu požara
  • Ovlaštenje za ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Kontaktirajte nas

12 + 8?
Napomena: Polja označena sa * su obavezna.


Korisni linkovi

Ministarstvo rada i poduzetništva

Zakon o zaštiti na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Zastitanaradu.com.hr