Iskra-s d.o.o. / Usluge / Stručno savjetovanje

Ostale savjetodavne i stručnih usluge koje možete potražiti kod nas su:

  • Izrada Projekta izvedenog stanja za hidrantsku mrežu, sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za detekciju plina
  • Otklanjanje nedostataka i opremanje (hidrantska mreža, sustav za dojavu i gašenje požara, sustav za detekciju plina, protupanične, gromobranske i električne instalacija)
  • Prodaja osobnih zaštitnih sredstava
  • Pružanje usluga stručnjaka za zaštitu na radu
  • Stručne i savjetodavne usluge

Kategorije: savjetodavne usluge, projekt izvedenog stanja, prodaja osobna zaštitna sredstva, stručnjak zaštite na radu

Ključne riječi: savjetodavne usluge

Kontaktirajte nas

10 + 4?
Napomena: Polja označena sa * su obavezna.


Korisni linkovi

Ministarstvo rada i poduzetništva

Zakon o zaštiti na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Zastitanaradu.com.hr