Iskra-s d.o.o. / Usluge / Zaštita od požara

Ovlašteni smo za sljedeće usluge iz područja zaštite od požara su:

 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Plana zaštite od požara
 • Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
 • Osposobljavanje radnika iz zaštite od požara – požarni minimum (osposobljavanje radnika, priprema stručne literature, izrada Plana osposobljavanja)
 • Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara (hidrantske mreže, vatrodojava, sustava za gašenje požara)
 • Ispitivanje sustava za detekciju plina
 • Ispitivanje plinskih kotlovnica i plinskih trošila
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje električnih instalacija (indirektnog napona dodira, otpora izolacije, strujnih krugova)
 • Ispitivanje panik rasvjete
 • Ispitivanje prirodne i mehaničke ventilacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki
 • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline
 • Servis i prodaja vatrogasnih aparata (redovni i periodični pregled vatrogasnih aparata, servis i prodaja vatrogasnih aparata)

Kategorije: zaštita od požara, vatrogasni aparati, hidrantska mreža, ispitivanje električnih instalacija, ispitivanje napona dodira, ispitivanje gromobrana, ispitivanje kotlovnica

Ključne riječi: zaštita od požara

Kontaktirajte nas

13 + 9?
Napomena: Polja označena sa * su obavezna.


Korisni linkovi

Ministarstvo rada i poduzetništva

Zakon o zaštiti na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Zastitanaradu.com.hr