Zaštita na radu

Zaštita na radu obuhvaća niz tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti kojima se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrođavaju život i zdravlje osoba na radu te se utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se te opasnosti otklonile ili smanjile.

Cilj zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nesreće i nezgode na radu. Ako se opasnost ne može potpuno ukloniti cilj je smanjiti eventualne štetne posljedice na prihvatljivu razinu. 

Usluge koje nudimo iz područja zaštite na radu su:

  • Izrada i revizija Procjene radnih mjesta
  • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
  • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način: provođenje osposobljavanja i izrada Plana osposobljavanja
  • Osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za obavljanje poslova zaštite na radu: provođenje osposobljavanja i priprema literature za osposobljavanje
  • Osposobljavanje radnika iz pružanja prve pomoći
  • Ispitivanje radne opreme
  • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
  • Ispitivanje radnog okoliša – fizikalnih čimbenika